Meander * Eerder * Artikelen
pagina 2 van 5... 1 2 3      5
 
>
Op zoek naar de minotaurus
Rutger H. Cornets de Groot over 'Postmoderne poŽzie in Nederland en Vlaanderen' van Thomas Vaessens en Jos Joosten.

>
Edgar Allan Poe
Kees Godefrooij over het ontstaan van 'The Raven'.

>
Koen Vergeer en Yves T'Sjoen - De Volksverheffing
Joop Leibbrand bespreekt het eerste poŽziejaarboek van Yves T'Sjoen en Koen Vergeer.

>
Jacob Groot - Het geheim van de zingende stem
'Als een koor der koren [...] zingt de wereld van het zenden.' Een bespreking door Joop Leibbrand.

>
Yves T'Sjoen - Stem en tegenstem. Over poëzie en poëtica
Joop Leibbrand: T'Sjoen is een scherpzinnig lezer, een virtuoos en verbeeldingsvol analyticus.

>
Zwarte romantiek
Kees Godefrooij kiest uit Menno Wigmans 'Wees altijd dronken! Franse prozagedichten uit het fin de siŤcle'.

>
Het gepiep van een angstig konijn
Karel Wasch reageert op 'Het geklots van een puffer' van Rutger H. Cornets de Groot

>
Mina Loy - een vergeten moderniste
Joop Leibbrand ontdekt Mina Loy's 'Wat meer is, de maan' in de vertaling van Katelijne De Vuyst.

>
Het geklots van een puffer
Rutger H. Cornets de Groot rekent af met de poŽzieopvatting van Ilja Leonard Pfeijffer.

>
Een prostituee te Versailles
Enkele gedachten over de limerick door dr. M.A. van den Broek.

>
Over de poŽzie van F. van Dixhoorn
Rutger H. Cornets de Groot: 'Telkens wanneer zijn poŽzie wordt gelezen, moet ze tot de lezer spreken alsof ze ter plekke ontstaat, alsof ze ter plekke wordt geschreven. Dat is de ware opdracht van zijn poŽzie.'

>
Brel, chansonnier, acteur en... dichter?
Guy Duprť over leven en werk van een groot kunstenaar.

>
Camille Claudel: 'Ik schreeuw om vrijheid.'
Viviane De Muynck over 'Camille Claudel - Een leven in brieven'.

>
AntibiografieŽn van R.A. Cornets de Groot (2)
Het tweede deel van een artikel van Rutger H. Cornets de Groot over het werk van zijn vader.

>
AntibiografieŽn van R.A. Cornets de Groot (1)
Rutger H. Cornets de Groot over de pogingen van zijn vader, schrijver en essayist R.A. (Rudy) Cornets de Groot (1929-1991), om het werk van Mulisch, Vestdijk en Koos Speenhoff aan de hand van hun biografieŽn in kaart te brengen.

>
Twee versies van het leven - Over Narziss en Goldmund van Hermann Hesse
Carl de Strycker: 'In 'Narziss en Goldmund' zijn alle grote thema's en obsessies van de auteur meesterlijk bijeen gebracht in een stilistisch hoogstaand verhaal over de spanning tussen hartstocht en moraal.'

>
Dylan Thomas
Karel Wasch over de Welshe dichter, die geen woord Welsh sprak.

>
Friese proef met drank in verkeer
Dr. M.A. van den Broek over onbedoelde humor in de taal.

>
Paul Celan
Carl de Strycker schildert een indringend auteursportret.

>
Visionaire dichters (4): Arthur Rimbaud
Vincent Scholze: De stijl van Rimbaud varieert in 'Illuminations' van impressionistisch tot expressionistisch, meanderend door een landschap van symboliek, droomachtige associaties en utopische beelden.

>
Het evangelie volgens Guy Van Hoof
Rik Wouters bewijst eer aan de man voor wie dichten dan wel niet zijn broodwinning was, maar wel zijn bestaansreden.

>
Naamwoordelijk realisme
Rutger H. Cornets de Groot over de poŽzie en de poŽtica van Josť Lezama Lima - Mijn ziel rust niet in een asbak.

>
Op de woelige baren
Dr. M.A. van den Broek over de taal van het levenslied.

>
Jean-Paul Sartre - Opnieuw walgen
Henk Ruijsch (her)leest vertalingen van La nausťe

>
'Foute woorden'
Als in een gedicht een woord te overdreven, te plechtig, te weids, of te hol klinkt, bestaat er een goede kans dat het voorkomt op Ingmar Heytzes lijst met 'foute' woorden. Henk Ruijsch inventariseert.

 
<    ^    > pagina 2 van 5... 1 2 3      5