Meander * Eerder * Artikelen
pagina 1 van 5... 1 2      5
 
>
Auteursrechten en bescherming van auteursrechten
Jeannine Janssens - zelf juriste - gaat in op een voor velen heikele kwestie.

>
Ik begrijp er geen barst van, maar ik vind het prachtig
Hans Hamburger weet dat het een eeuwig punt van discussie is: kun je een gedicht waarderen als je niets begrijpt van wat de dichter beweert?

>
Clem Schouwenaars: miskend poŽet
Clem Schouwenaars was in de eerste plaats romanschrijver, maar mag ook als dichter niet vergeten worden. Door Hans Hamburger.

>
Light verse
Jeannine Janssens over het geliefde genre van Drs. P, Daan Zonderland en Ivo de Wijs.

>
De Geesten Spreken
Jeannine Janssens bespreekt Vincent Scholze's bloemlezing uit het werk van Indiaanse dichters.

>
Meer dichterlijk vrijheid met een pseudoniem
Hans Hamburger - geen pseudoniem - gaat na waarom veel schrijvers voor een schuilnaam kiezen.

>
Haiku
Jan Bontje weet alles van de geschiedenis en de ijzeren regels van de haiku.

>
Haikots
Als haiku's plat, grof, ranzig, confronterend, zwartgallig of vunzig zijn, zou je ze 'haikots' kunnen noemen, haiku's om van te kotsen. Martin Schoemaker houdt er wel van.

>
De wording van een gedicht
Matthias Mas beschrijft de genese van zijn gedicht 'Terugkeer'.

>
Antoine de Saint-Exupéry
Jan Bontje uit zijn bewondering voor de schrijver van De Kleine Prins: 'De Saint-Exupťry was een mens die deugde.'

>
Parlando-poëzie - de kracht van spreektaal
Hans Hamburger concludeert: 'Zeker is wel, dat parlando door zijn eenvoud en verantwoorde alledaagsheid velen directer treft en dat daardoor de emotie sterk overkomt.'

>
Roger Wastijn
Een bezielde Vlaming, die niet aan culturele grenzen gebonden wilde zijn. Een necrologie door Jeannine Janssens.

>
De jeugdliteratuur in Vlaanderen: in de zevende hemel ...
'We zijn in Vlaanderen goed bezig', stelt Geert de Kockere vast.

>
Fabrieksstad Aalst
Geert Goeman over de geboortestad van literair genie en creatieve duizendpoot Louis Paul Boon.

>
De ondraaglijke lichtheid van het bestaan in de moderne maatschappij
Caro Lankwaarden over Milan Kundera's meest bekende roman: 'Een meesterwerk voor eenieder die zijn bestaan in onze moderne maatschappij op ironische en sceptische wijze wil beleven.'

>
Krishna in de grachtengordel
Bert van Weenen over de religieuze romans van Henk van Teylingen.

>
The blue poet
Over een homepage, een mailinglist en een genootschap gewijd aan Boudewijn Büch. Door Arjen J. Kloppenburg.

>
Hier mijn Gorter
Gorter zoals Jan Bontje hem leest en kent.

>
De troost van een vergelijking
Aan de hand van het werk van Herman de Coninck legt Sophie van Schouwen het verband uit tussen poëzie, vergelijkingen en troost.

>
Lezen is leuk
'Hier komt de ontlezing tot staan! Hier regeert de verbeelding!' Arthur Rooke, webmaster van DEADLINE- De Nederlandse Homepage voor prachtige boeken en schitterende verhalen, promoot het lezen.

>
'Lank lewe die poëzie'
Alfred Schaffer beziet de stand van zaken in de Afrikaanse poëzie aan het eind van de 20ste eeuw.

>
De geschiedenis van Meander (1995-1999)
Degene die Meander bedacht - Rob de Vos dus - vertelt er lustig op los.

>
J.M.H. Berckmans
Velen denken dat de schrijver Jean-Marie Henri Berckmans enkel in Vlaanderen een zekere vorm van bekendheid geniet en niet in Nederland. Een halve waarheid, zo stelt Geert Goeman vast.

>
Chinese poëzie (1)
Vincent Scholze stelt vast: Chinese poŽzie is een bijzondere combinatie van geheugenkunst en het treffen van de juiste toon. Met ruime aandacht voor de gedichten van voorzitter Mao en zijn tegenhanger Feng Zhi.

>
Leve de poëzie!
Gaat de poŽzie aan eigen succes tenonder? Wordt de luiheid van de moderne lezer de winst van de poŽzie? Gerard Beentjes vraagt het zich in een prikkelend artikel af.

 
^    > pagina 1 van 5... 1 2      5