Meander * Eerder * Prozarecensies * De Da Vinci code ontcijferd - Filip Coppens
 
Tussen feit en fictie
Filip Coppens - De Da Vinci Code ontcijferd
Yves Joris leest een bruikbaar houvast

Afgelopen jaar zult u het fenomeen ook wel opgemerkt hebben. Jonge moeders kwamen hun kinderen te laat van school halen, files waren niet langer een ramp maar een zegen, de badplaatsen leken wel overspoeld door een sekte die slechts een doel voor ogen had: zo snel mogelijk het boek De Da Vinci Code van Dan Brown uitlezen. Sinds de dood van JFK heeft de wereld geen grotere complottheorie gekend en dus kan Meander dit fenomeen niet aan zich voorbij laten gaan.

Een korte inhoud geven van Browns boek lijkt me echt overbodig, tenzij men het laatste jaar ergens op zoek is geweest naar een onbekende stam in het Amazonegebied of bodemonderzoek heeft gedaan in het zuiden van Vladivostok. Maar met de De Da Vinci Code is het nog niet afgelopen. In het zog van dit succes verschenen er parafernalia die proberen een graantje mee te pikken van de hype om dit boek. Of ze allemaal even geslaagd zijn, laat ik in het midden, ik richt me hier slechts op één boek.

Momenteel ligt De Da Vinci Code ontcijferd van Filip Coppens (1971) op mijn nachtkastje. Dat hij geen debutant is, bewijst een korte blik op zijn website, www.philipcoppens.com. (Hij is o.a. co-auteur van Pre-Atlantis, een boekje over Atlantis en de beschaving die eraan vooraf zou zijn gegaan.)
De Da Vinci Code ontcijferd is in een handig klein formaat uitgegeven en wil een houvast bieden voor iedereen die feiten en fictie in Brown's boek van elkaar wil onderscheiden. De auteur maakt hierbij een praktische onderverdeling in de organisaties (Priorij van Sion en Opus Dei), de plekken, de historische figuren en de schilderijen. Zodoende biedt dit boekje (met literaruurlijst) een handig naslagwerk voor diegenen die dieper willen ingaan op het onderwerp zonder zelf de hele wereld af te reizen.
In een vlot geschreven stijl behandelt hij de verschillende onderwerpen in het boek en probeert hij de objectieve feiten steeds te toetsen aan de subjectieve werkelijkheid. Coppens laat zich niet verleiden tot eindeloos geneuzel en legt op subtiele wijze een oordeel in zijn woorden. Toch zal er ongetwijfeld weer iemand opstaan om de woorden van Coppens te weerleggen.

Was Johannes inderdaad Maria Magdalena en was Het Laatste Avondmaal niets anders dan de bruiloft van Jezus? Coppens geeft ons een objectiever versie van de feiten en put uit voldoende bronnenmateriaal om zijn beweringen te staven. Net zoals Brown schrijft hij heel onderhoudend (Great plotter, louse writer zou Browns uitgever over hem gezegd hebben), maar Coppens heeft het grote nadeel dat de r.-k. kerk geen moeite doet om net zoals De Da Vinci Code zijn boek te ontkrachten. Volgens mij heeft ondertussen de helft van het Vaticaan het onder zijn hoofdkussen liggen en wordt er na de wekelijkse misviering serieus gedebatteerd over de authenticiteit van de inhoud. Over een ding kan de kerk al gerust zijn: de cryptex (neologisme van Brown: cryptologie en codex) die Brown beschreven heeft, is helemaal niet zo veilig. De cryptex in de ijskast, azijn laten bevriezen, cryptex openbreken en de bevroren azijn (en geheim document) verwijderen en het boek had 300 bladzijden sneller gedaan geweest.

Als u bij de vorige paragraaf geen flauw benul heeft waarover het ging, dan kan ik u alleen maar aanraden om op het volgende verjaardags- of kerstlijstje het boek van Brown toe te voegen en vraag er meteen maar Coppens' werkje bij. U zult niet te weten komen of Jezus en Maria inderdaad getrouwd waren, u krijgt geen plan voor de ontdekking van de Heilige Graal, maar voor de prijs van nog geen tien euro hebt u een aangename aanvulling bij het meesterwerk van Brown.

Filip Coppens - De Da Vinci code ontcijferd
Frontier Publishing, Amsterdam 2005; 152 blz.; € 9,90
ISBN: 9080670081
www.fsf.nl/nfsf/homenl.php 
^